top of page
Logo Max-Logistik auf blau.jpg

Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja ogólna i informacje obowiązkowe

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej Stronie internetowej jest:

MAX-Logistik GmbH

Am Dorn 12

48308 Senden

Administrator decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych ( np. nazwiska, dane kontaktowe , itp.)

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Tylko za Państwa wyraźną zgodą niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania  wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym  organem nadzorczym w odnieseniu do kwestii ochrony danych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma.  Poniższy link zawiera  listę inspektorów ochrony danych I ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały  przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dostarcza się je w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeżeli  zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo dostępu, poprawiania, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, pochodzeniu danych, odbiorcach danych, celu przetwarzania danych oraz, jeśli  ma to zastosowanie, o przepisach dotyczących ochrony danych. Prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań dotyczacych danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili  skontaktować się z nami korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresu: "https://" w przeglądarce i symbolu klódki w linii przeglądarki.

Formularz Kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem  formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub udostępnienia  ich w przypadku dalszych pytań. Przekazywanie tych danych nie odbywa się bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 par. 1 litr. a GDPR). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe  w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wplywu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do mementu cofnięcia.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy nie będzie już potrzeby ich przechowywania.  Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymywania danych –  pozostają nienaruszone.

 Pliki cookies

Nasza Strona korzysta z plików cookie. Są  to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre cookies to “ciasteczka sesyjne”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, ze pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu programu.  Wyłączenie plików cookie może spowodować orgraniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są wykorzystywane do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostaly zamówione przez użytkownika (np. Koszyk/ Kosz) są niezbędne, opiera  się na Art. 6 par. 1 litr. F GDPR. Jako operatorzy tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług.  W Przypadku ustawienia innych plików cookie (np. dla funkcji analizy), są  one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

 

Uwagi dotyczace Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps. Prosimy o zapoznanie się z informacją o warunkach korzystania z Map Google, która jest wyświetlana  w oknie Map Google.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de

Fragmenty zostały dodane i dostosowane

Logo Max-Logistik auf blau.jpg
bottom of page